Piteå Summer Games förlänger med Intersport

Våren 2021 fattade styrelsen för Piteå Summer Games ett enhälligt beslut att fortsätta samarbetet med Intersport. Vi har varit samarbetspartners sedan en lång tid tillbaka, och samarbetet bottnar i gemenskap, tillit, förtroende och engagemang. Idag tecknar vi ett avtal som löper över fem år, med start 1/1 2022.

I och med avtalet kommer också Craft in som en ny och hungrig medspelare.

När Piteå Summer Games nu står inför en omstart 2022 efter att pandemin tvingat fram en tvåårig paus så är det oerhört inspirerande att få göra det tillsammans med Intersport och Craft.

Kreativitet, hållbarhet, jämställdhet och en enorm kärlek till idrotten och fotbollen kommer att lyfta samarbetet till nya höjder.

 

# imcominghome2022